Telefony alarmowe assistance i dane kontaktowe ubezpieczycieli

Do kogo zgłosić szkodę z OC sprawcy?
Z wnioskiem o likwidację szkody zwracasz się do zakładu ubezpieczeniowego, w której ubezpieczenie OC wykupił sprawca kolizji.

W przypadku, gdy sprawca nie chce okazać ubezpieczenia OC możesz sprawdzić jego ubezpieczenie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (kliknij). Sprawdzenie jest bezpłatne i odbywa się online.

Od 2015 roku kilka firm ubezpieczeniowych zaczęło oferować ubezpieczenie OC z bezpośrednią likwidacją szkód. Jeśli wykupiłeś OC w jednym z tych towarzystw, masz możliwość zgłoszenia szkody do własnego zakładu ubezpieczeń, który wypłaci odszkodowanie, a następnie sam rozliczy się z firmą, w której sprawca miał wykupione OC. Obecnie to udogodnienie oferują swoim klientom m.in. PZU, Warta, Uniqa, Ergo Hestia, Concordia, Liberty Ubezpieczenia, Aviva oraz Gothaer.

Do kogo zgłosić szkodę z AC?
Szkodę z AutoCasco zgłasza się do zakładu ubezpieczeń, w którym wykupiłeś polisę AC. Przed zgłoszeniem szkody sprawdź, czy zakres ubezpieczenia obejmuje takie zdarzenie.

Dane kontaktowe Towarzystw Ubezpieczeniowych do zgłoszenia szkody
TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. tel.: 801102030
tel.: 225676700
tel.: 225671202
info@allianz.pl
Aviva TUO S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. tel.: 801282828
tel.: 225632828
tel.: 225574444
bok@aviva.pl
AXA Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
AXA Polska S.A. tel.:  801200200
tel.:  225550000
ubezpieczenia@axa-polska.pl
BENEFIA TU S.A.
Al. Jerozolimskie 162A
02–342 Warszawa
Benefia  tel.:  801080300
tel.:  222122030
szkody@benefia.pl
Compensa TU S.A.
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tel.: 801120000
tel.: 225016100
centrala@compensa.pl
Concordia Ubezpieczenia
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Concordia Ubezpieczenia tel.: 618584808
tel.: 618584865
warszawa@concordiaubezpieczenia.pl
STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. tel.: 801107107
tel.: 585555555
poczta@ergohestia.pl
Generali TU S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.  tel.: 801343343
tel.: 225430543
info_szkody@generali.pl
HDI Asekuracja TU S.A.
Al. Jerozolimskie 133A
02-304 Warszawa
 HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

tel.: 801801181
tel.: 224499999

info@hdi-asekuracja.pl
Interrisk TU S.A. VIG
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
 Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tel.: 222122012 wawa1@interrisk.pl
MACIF Życie TUW
ul. Bema 89
01-233 Warszawa
 MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych tel.: 225350200 macif@macif.com.pl
MTU S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tel.: 801107108
tel.: 585556222
szkody@mtu.pl
LINK4 TU S. A.
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. tel.: 224444444  bok@link4.pl
Liberty Ubezpieczenia
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa
Liberty Ubezpieczenia tel.: 225899521 zgloszenia@lu.pl
Pocztowe TUW
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych tel.: 225704748 poczta@tuwpocztowe.pl
Gothaer TU S.A.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa
 Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tel.: 224696969 kontakt@gothaer.pl
Groupama S.A.
ul. Żaryna 2B, bud. D
02-593 Warszawa
Groupama S.A. tel.: 815815815 doradcy@proama.pl
PZU S.A.
Al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa
 PZU tel.: 801102102
tel.: 225665555
kontakt@pzu.pl
Signal Iduna
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa 
Signal Iduna  tel.: 801120120
tel.: 225056506
info@signal-iduna.pl
TUW
ul. H. Raabego 13
02-793 Warszawa
 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych tel.: 801001003
tel.: 228944772
tuw@tuw.pl
UNIQA TU S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tel.: 801597597
tel.: 426666500
centrala@uniqa.pl
TUiR WARTA S.A
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
  TUiR WARTA S.A tel.: 801311311
tel.: 601311311
caw@warta.pl

Współpracujemy z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi


PZU  Warta  HDI  Allianz  ERGO HESTIA    GENERALI  Proama    InterRisk  COMPENSA        AVIVA  UNIQA